24 kwietnia 2013 r. zorganizowaliśmy na wrocławskim rynku Grę Terenową. Przed opuszczeniem świetlicy dzieci utworzyły kilkuosobowe grupy, dla których wymyślili nazwy i godła. Każdej grupie został przydzielony wolontariusz czuwający na bezpieczeństwem przebiegu gry i przestrzeganiem ustalonych zasad. Wolontariusze bardzo angażowali się w pracę swoich zespołów i chętnie pomagali dzieciom. Przed rozpoczęciem gry każda grupa otrzymała zamkniętą kopertę z 17 pytaniami i wskazówkami informującymi jak dojść do kolejnego miejsca. Na wykonanie zadań dzieci miały godzinę. Pytania były zróżnicowane pod względem poziomu. By na nie odpowiedzieć uczestnicy musieli wykazać się spostrzegawczością, uwagą, a także wykorzystać wiedzę, przekazywaną im podczas dotychczasowych zajęć. Wszyscy świetnie poradzili sobie z zadaniami. Wszystkie grupy uporały się z odpowiedziami na pytania przed upływem czasu. Wygrała grupa: Dawida, Patryka i Patrycji, której towarzyszył wolontariusz p. Darek. Dziękujemy dzieciom za udział i przestrzeganie zasad fair play podczas zmagań a wolontariuszom za okazaną pomoc.