WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW
Strona stowarzyszenia, które prowadzi naszą Świetlicę.

WROCŁAW.PL
Strona miasta Wrocław.

KAMPANIA PRZECIWKO PRZEMOCY
Kampania przeciw przemocy wobec dzieci Fundacji "Dzieci Niczyje". 

RZECZNIK PRAW DZIECKA
Strona Rzecznika Praw Dziecka