Od kiedy funkcjonuje ?


Świetlica działała nieprzerwanie w tym samym miejscu od 2007 do 31.12.2013 roku.

Gdzie i kiedy ?


Świetlica działała przy ul. Worcella 18 we Wrocławiu (Śródmieście - rejon ul. Traugutta, Oławskiej, Podwale, Komuny Paryskiej).

 

 

 


Po co ?


Wyznaczyliśmy 4 cele ogólne, które realizowaliśmy w naszej świetlicy:


1. wzmacnianie, budowanie więzi społecznych, rówieśniczych i rodzinnych;
2. rozwój kultury osobistej, kultury fizycznej, realizowanie profilaktyki zdrowotnej, promocja zdrowia i pomoc w rozwiązywaniu zachowań problemowych;
3. pomoc w budowaniu umiejętności kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, hobby, dawanie ciekawych alternatyw spędzania czasu wolnego;
4. kreowanie i współudział w działaniach dla środowiska lokalnego (podwórko, osiedle, parafia, okoliczne szkoły itp.);

Dla kogo ?


Świetlica jest przeznaczona była dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum).
Dzieci pracują w 2 grupach: dzieci starsze (wiek gimnazjum) i młodsze (wiek szkoły podstawowej).


Kto ?

Świetlicę prowadzi Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.


Jak ?


Metody pracy z dziećmi oparte są na potrzebach i możliwościach uczestników i mają na celu wpływanie na 3 wymiary: postawę, wiedzę i zachowanie. Część założeń metodycznych jest opartych o metodykę zuchową oraz harcerską. Kadra świetlicy ma pod tym względem duże doświadczenie. Wspierają nas  wrocławscy psycholodzy i pedagodzy. Duża część zajęć jest realizowana na świeżym powietrzu, część to zajęcia typowo "świetlicowe". Zajęcia ruchowe na zewnątrz są podporządkowane konkretnemu tematowi, np. gra terenowa wykorzystująca znajomość drzew i zwierząt; umiejętność radzenia sobie w prostych przypadkach uszkodzenia ciała (skaleczenia, oparzenia, zwichnięcia itd.); umiejętności związane z komunikowaniem się: telefonowanie, wysyłanie listów, faksów, odnajdywanie adresów itd.; umiejętność poruszania się po swoim osiedlu, dzielnicy, mieście: znajomość linii autobusowych, tramwajowych najbliższych dzieciom, ważniejszych miejsc na osiedlu, dzielnicy w mieście.
Dzieci w świetlicy odrabiają lekcje, korzystają z darmowych korepetycji i zajęć wyrównawczych. Każda forma aktywności proponowana dzieciom oprócz celu samego w sobie służy przekazywaniu dzieciom wiedzę, normy, zasad funkcjonowania w grupie czy w społeczeństwie.

 

Świetlica współfinansowana była ze środków Gminy Wrocław.